برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دو نفره از سحر

آکوردهای سحر

آکورد گیتار آهنگ دو نفره از سحر

آکورد گیتار آهنگ دو نفره از سحر

ریتم 6/8

Am
Cانقدر همه جا Dخوبتو گفتمEm  از Cخوبیِ تو Dپُر شده عالمEm
من Cچشم حسوDدو کور Emکردم Cانقدر که به چشماDت میباEmلم
Dهوا همیشه Aدو نفره می‌Emشه با تو یا برعکس Dدو نفره میAشه هوا همیشهEm با تو
Dدورِ سرت Aستاره پَر Emمیزنه تو باشی Dشانس درِ خونموA بی‌ خبر Emمیزنه
Amتو بودنت Emبرکته دوست Amندارم هیچ Emحرکت منAm بزنه تو Emذوقت، بزنهF دلتو عشقمEm
Amتو همه جوره Emجوری با من اصلاًAm نزن حرف Emدوری با من Amداری میبینی‌ Emچه حسی داFرم به تو Emعشقم
Amتو بودنت Emبرکته دوست Amندارم هیچ Emحرکتِ منAm بزنه تو Emذوقت، بزنهF دلتو عشقمEm
Amتو همه جوره Emجوری با من اصلاًAm نزن حرف Emدوری با من Amداری میبینی‌ Emچه حسی داFرم به تو Emعشقم

Am……Em……Am……Em……Am……Em……F……Em
Am……Em……Am……Em……Am……Em……F……Em
از Cبس به تو فکر Dمیکنم هرEmشب روCیاتو توو بیدDاری میبینمEm
وقتی‌C که تو هستی‌D همه چیزEmو با Cچشمِ امیدDواری میبینمEm
Dهوا همیشه Aدو نفره می‌Emشه با تو یا برعکس Dدو نفره میAشه هوا همیشهEm با تو
Dدورِ سرت Aستاره پَر Emمیزنه تو باشی Dشانس درِ خونموA بی‌ خبر Emمیزنه
Amتو بودنت Emبرکته دوست Amندارم هیچ Emحرکتِ منAm بزنه تو Emذوقت، بزنهF دلتو عشقمEm
Amتو همه جوره Emجوری با من اصلاًAm نزن حرف Emدوری با من Amداری میبینی‌ Emچه حسی داFرم به تو Emعشقم

Em
Amتو بودنت Emبرکته دوست Amندارم هیچ Emحرکتِ منAm بزنه تو Emذوقت، بزنهF دلتو عشقمEm
Amتو همه جوره Emجوری با من اصلاًAm نزن حرف Emدوری با من Amداری میبینی‌ Emچه حسی داFرم به تو Emعشقم

برای ارسال اجرای آهنگ دو نفره از سحر کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سحر اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *