آکورد آهنگ دوست دارم از رضا ملک زاده

رضا ملک زاده

آکورد گیتار آهنگ دوست دارم از رضا ملک زاده

 ریتم 4/4

Dm…..Am…..Gm…..Am
Dmتو که باشی آرامم ز هوایت بی تابم Amبی قرارم میدانی تو نباشی میماند
Gmدل من تنها تنها نری بی من جایی بی من کاش Amتو بمانی پیش من من و تو تنها تنها
Dmدیوانه وار دل به چشمان تو بستمAm من یه بار این همه علاقه کم
Gmنیست تو بذار من خودم دورت بگرAmدم
دوست داDmرم هنوز دلم میخوادتو بموAmن پیشم بذار قلبامون یکی
Gmشن با من بیا حرفامو بگم Amبهت یه بار یه بار
دوست داDmرم هنوز دلم میخوادتو بموAmن پیشم بذار قلبامون یکی
Gmشن با من بیا حرفامو بگم Amبهت یه بار یه بار

Dm…..Am…..Gm…..Am…..Dm…..Am…..Gm…..Am
Dmبردی راحت تو عقل از سرم Amهمه جا هست یاد تو خاطرم
Gmتو ببین قلبمو واسه تو میزنه Amتو باشی پیش من از یه عالم میکنه
دوست داDmرم هنوز دلم میخوادتو بموAmن پیشم بذار قلبامون یکی
Gmشن با من بیا حرفامو بگم Amبهت یه بار یه بار
دوست داDmرم هنوز دلم میخوادتو بموAmن پیشم بذار قلبامون یکی
Gmشن با من بیا حرفامو بگم Amبهت یه بار یه بار

ارسال اجرای آهنگ دوست دارم از رضا ملک زاده

آکورد آهنگ های رضا ملک زاده

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.