آکورد آهنگ دوست دارم از بابک تسلیمی

بابک تسلیمی

آکورد گیتار آهنگ دوست دارم از بابک تسلیمی

 ریتم 6/8

Am
F…..Em…..Dm…..Am…..F…..Em…..Dm…..Am
F…..Em…..Dm
Amدست رو قلبت بذار Dmبگو ماEmل منی Amتو فقط تو جهانDm ایده آلEm منی
کاش میشد Gبا دلم مهربون Fشی یکم کاشکی میشد یه بار در گوEmشت بگم
Gدوست داAmرم دوست داFرم دوست داEmرم دوست داDmرم
Gدوست داAmرم دوست داDmرم دوست داEmرم دوست داFرم..G…..Am

F…..Em…..Dm…..Am…..F…..Em…..Dm…..Am
Amتو تموم رفتاFرات کوچیکترین کارات جذاEmبیت داره
Amمن واسم تو این دDmنیا احساس تو Fتنها اهمیتEm داره
دل Fمن تنهاEmت نمیذاره …
Gدوست داAmرم دوست داFرم دوست داEmرم دوست داDmرم
Gدوست داAmرم دوست داDmرم دوست داEmرم دوست داFرم..G…..Am
Amبگو دوسم داریDm بگی حظ Emمیکنم Amبخوای اخلاقمم Dmمن عوض Emمیکنم
زندگیGمو میدم پای این Fآرزو من گوشم با توئه آره عشقمEm بگو
Gدوست داAmرم دوست داFرم دوست داEmرم دوست داDmرم
Gدوست داAmرم دوست داFرم دوست داEmرم دوست داDmرم

برای ارسال اجرای آهنگ دوست دارم از بابک تسلیمی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بابک تسلیمی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.