آکورد آهنگ دورترین نزدیک از علی یاسینی

علی یاسینی

آکورد گیتار آهنگ دورترین نزدیک از علی یاسینی

 ریتم 4/4

Bm…..F#m…..G…..F#m
Bmمن تنگه دلم اما F#mمیدونم که تو نه Gفراموشت میکنم این دفعه F#mقول دادم به خودم
Bmفراموش میکنم اگه ازمF#m بر بیاد اگه عکسای تو به Gحرف بیاد اگه وسط تابستون F#mبرف بیاد
Bmدنبالت دنیارو Em7من گشتم Aرفته ی بی Dبرگشتم Gنشونتو G7از کی بگیرF#م
خودت بگو Bmرفتی کجا Emاز پیش من Aدور ترین Dنزدیک من Gنذار تورو G7از من بگیرF#ن
Bmدنبالت دنیارو Em7من گشتم Aرفته ی بی Dبرگشتم Gنشونتو G7از کی بگیرF#م
خودت بگو Bmرفتی کجا Emاز پیش من Aدور ترین Dنزدیک من Gنذار تورو G7از من بگیرF#ن

Bm……….A……….G……….F#
Bm…..Em…..A…..D…..G…..G7…..F#…..F#
تو Bmباید درستش کنی دلی که Aبعد از تو مرده رو میدونی خودت طلبکارم ازت Gچند سال عمرF#7مو
تو Bmخرابش کردی ولی من میسازم Aپل های شکسته رو بیا ببین این گل نشسته رو
فقط بیا Gبیا و دیگه نرF#و
دنبالت Bmدنیارو Em7من گشتم Aرفته ی بی Dبرگشتم Gنشونتو G7از کی بگیرF#م
خودت بگو Bmرفتی کجا Em7از پیش من Aدور ترین Dنزدیک من Gنذار تورو G7از من بگیرF#ن
دنبالت Bmدنیارو Em7من گشتم Aرفته ی بی Dبرگشتم Gنشونتو G7از کی بگیرF#م
خودت بگو Bmرفتی کجا Emاز پیش من Aدور ترین Dنزدیک من Gنذار تورو G7از من بگیرF#ن

برای ارسال اجرای آهنگ دورترین نزدیک از علی یاسینی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علی یاسینی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.