صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دهه 60 از حمید هیراد

آکورد های حمید هیراد

آکورد آهنگ دهه 60 از حمید هیراد

متن و آکورد گیتار آهنگ دهه 60 از حمید هیراد

C#m……G#m…….C#m……G#m
ساده از C#mدست ندادم دل پر G#mمشغله را تا تو پرBسیدی و مجبورF#m شدم مسئله را
عشق آنC#m هم وسط نفرت و باG#mروت و تفنگ دانه اندF#mاخت و از Bشرم ندیدمF#m تله را
عشق آن Aهم وسط نفرت و باC#mروت و تفنگ دانه اندBاخت و از شرم دانه اندG#mاخت و از شرم
دانه اندAاخت و از شرم ندیدمC#m تله را …B
دهه C#mشصتی دیوانه ی یک G#mبار عاشق خواست تا F#mخرج کند آن کوپن G#mباطله را
من براC#mدر شده بودم و براG#mدر باید وقت دیدAار رعایت بکندG#m فاC#mصله را

G#m……..C#m……..G#m
و تو خندAیدی و از خاطره ها C#mجا ماندم با تو برBگشتم و مجبور شدمG#m قافله را
عشق گاAهی سبب گم شدن C#mخاطره هاست خواستم Bباز کنم با تو سر Aاین گله راG#m……A

دهه C#mشصتی دیوانه ی یک G#mبار عاشق خواست تا F#mخرج کند آن کوپن G#mباطله را
من براC#mدر شده بودم و براG#mدر باید وقت دیدAار رعایت بکندG#m فاC#mصله را
G#m……..C#m……..G#m

برای ارسال اجرای آهنگ دهه شصت از حمید هیراد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید هیراد اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *