آکورد آهنگ دنیای بعد از تو ایهام

متن و آکورد آهنگ دنیای بعد از تو از ایهام

گام اصلی Bm

F#mبی من کجا رفت Gآه سردیF#m میکشم از رفتنش آخر Emچرا رفت
Aبی من کجا رفت EmآشنایG من غریبانه میان جاده ها Bmرفت
Bmدر بهار چشم من امشب اگر باران F#mببارد Aموجم از طوفان تو حال مرا دریا Emندارد
Emدریا نداردBm

Bmدنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین Aاز تو برای قلب من دیوانگی مانده همین
Gعشق مراF#m از من Emنگیر Aدنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
Gدورم کن از Emاین گوشه Bmگیری
Bmدنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین Aاز تو برای قلب من دیوانگی مانده همین
Gعشق مراF#m از من Emنگیر Aدنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
Gدورم کن از Emاین گوشه Bmگیری

Bm………….A………….G……Em……F#m
Bmدوری از من بین ما حتی اگر Gاین فاصله یک ذره Emباشد
Aدرد بزرگیست Emعشق تو در غربت Gخانه رهایت کرده Bmباشد
Bmدر بهار چشم من امشب اگر باران F#mببارد Aموجم از طوفان تو حال مرا دریا Emندارد
Emدریا نداردBm

Bmدنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین Aاز تو برای قلب من دیوانگی مانده همین
Gعشق مراF#m از من Emنگیر Aدنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
Gدورم کن از Emاین گوشه Bmگیری
Bmدنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین Aاز تو برای قلب من دیوانگی مانده همین
Gعشق مراF#m از من Emنگیر Aدنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی شده
Gدورم کن از Emاین گوشه Bmگیری

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.