برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دل ندارم از گرشا رضایی

آکوردهای گرشا رضایی

آکورد گیتار آهنگ دل ندارم از گرشا رضایی

آکورد گیتار آهنگ دل ندارم از گرشا رضایی

 ریتم 4/4

C#mدل نداF#mرم که بموAنی دل نداBرم که بری
دل نداAدم که ببینمG#m واسه رفتنA حاضری
C#mچی عوض F#mشد تو وجوAدم این نبوBدم قبل تو
مطمئن Aباش هرچی بوG#mدم این نبوAدم قبل تو
C#mاینم از F#mمن اینم از Aتو اینم از Bاین زندگی
گاهی راAزاتو نمیشهG#m حتی به Aخودت بگی
C#mاون دوتاF#mییا تموم Aشد اما بازB دوست دارم
دوست دارم Aگوشه ی قلبتG#m خودموA جا بذارم

C#m…..F#m…..B…..A…..G#m…..A
C#mمن بهوF#mنت کرده بوAدم تا نفس Bباشی برام
میرم Aو میری و میG#mدونی چقدر Aتورو میخوام
C#mبر میگرF#mدم به گذشتهA از همیشه Bخسته تر
چیزی از Aدلم نموG#mنده که بگمA منم C#mببر
C#mاینم از F#mمن اینم از Aتو اینم از Bاین زندگی
گاهی راAزاتو نمیشهG#m حتی به Aخودت بگی
C#mاون دوتاF#mییا تموم Aشد اما بازB دوست دارم
دوست دارم Aگوشه ی قلبتG#m خودموA جا بذارم

ارسال ویدئو ی آهنگ دل ندارم از گرشا رضایی

آکورد آهنگ های گرشا رضایی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *