آکورد آهنگ دل دیوانه از ویگن

متن و آکورد گیتار آهنگ دل دیوانه از ویگن

گام اصلی Fm

Fmپس از این زاری مکن Cهوس یاری مکن A#mتو ای ناکام، دل دیواCنه
Fmبا غم دیرینه ام Cبه مزار سینه ام A#بخواب آرام، دل دیوCانه

C
با تو Fmرفتم بی تو باز Cآمدم از سر Fmکوی اوA#m دل دیوCانه
پنهان کرFmدم در خاکستر Cغم آن همه FmآرزوA#m دل دیوCانه

C
چه بگویم Fmبا من ای A#mدل چه ها کرCدی تو مرا با Fmعشق او A#mآشنا کرCدی
Fmپس از این زاری مکن Cهوس یاری مکن A#mتو ای ناکام دل دیواCنه
Fmبا غم دیرینه ام Cبه مزار سینه ام A#بخواب آرام دل دیواCنه

C
با تو Fmرفتم بی تو باز Cآمدم از سر Fmکوی اوA#m دل دیوCانه
پنهان کرFmدم در خاکستر Cغم آن همه FmآرزوA#m دل دیوCانه

C
چه بگویم Fmبا من ای A#mدل چه ها کرCدی تو مرا با Fmعشق او A#mآشنا کرCدی
Fmپس از این زاری مکن Cهوس یاری مکن A#mتو ای ناکام دل دیواCنه
Fmبا غم دیرینه ام Cبه مزار سینه ام A#بخواب آرام دل دیواCنه

برای ارسال اجرای آهنگ دل دیوانه از ویگن کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ویگن اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.