صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دلیل زندگی از حمید طالب زاده

آکورد های حمید طالب زاده

آکورد آهنگ دلیل زندگی از حمید طالب زاده

متن و آکورد گیتار آهنگ دلیل زندگی از حمید طالب زاده

ریتم 2/4

F#m……Bm……D……E……C#m……Bm……F#m……F#m
F#m……Bm……D……E……C#m……Bm……F#m……F#m
F#mنمیشه با تو بد شدD نمیشهE با تو سرد C#mشد تورو BmمیبینمُE آشوب F#mمیشمE
دلیلF#m زندگیمیC#m  تهEF#دیووBmنگیمی بدمD با دیدنِ C#mتو خوب F#mمیشمC#m
حسوF#mدی میکنمD حتی به اونBm شاDلِ رو موEهات به عطرC#m اون لباBmست که همیشهC#m هست همرF#mات
برام F#mلبخند بزن Dکه بی قراBmری هامD زیاEده منم C#mاون که تورو Bmبه همه کس C#mترجیح داBmده….C#m……D
F#mاومدی با دلم C#mیکی شدی Eاومدی دلیل زندBmگیم شدی Dیکی یدونمC#m شدی بهوF#mنم …C#m
F#mباتو بریدمC#m من از همه Eنباشی روزای من Bmجهنمه Dشدی آروم آروم C#mعزیز تر از اینF#m جون..E
F#mاومدی با دلم C#mیکی شدی Eاومدی دلیل زندBmگیم شدی Dیکی یدونمC#m شدی بهوF#mنم …C#m
F#mباتو بریدمC#m من از همه Eنباشی روزای من Bmجهنمه Dشدی آروم آروم C#mعزیز تر از اینF#m جون..E
F#m……Bm……D……E……C#m……Bm……F#m……F#m
F#m……Bm……D……E……C#m……Bm……F#m……F#m

نمیAشه، نمی Bmشه دستات ازD دستام جداE شه محاBmله یه روزی Dعشقمون از C#mهم بپاF#mشه
تو مثلA یه معجزBmه برامD پر از امیدEی چه خوBmبه تو روزDای بدم از راه رسیدیC#m
F#mاومدی با دلم C#mیکی شدی Eاومدی دلیل زندBmگیم شدی Dیکی یدونمC#m شدی بهوF#mنم …C#m
F#mباتو بریدمC#m من از همه Eنباشی روزای من Bmجهنمه Dشدی آروم آروم C#mعزیز تر از اینF#m جون..E
F#mاومدی با دلم C#mیکی شدی Eاومدی دلیل زندBmگیم شدی Dیکی یدونمC#m شدی بهوF#mنم …C#m
F#mباتو بریدمC#m من از همه Eنباشی روزای من Bmجهنمه Dشدی آروم آروم C#mعزیز تر از اینF#m جون..E
F#m……Bm……D……E……C#m……Bm……F#m……F#m
F#m……Bm……D……E……C#m……Bm……F#m……F#m

برای ارسال ویدئو ی آهنگ دلیل زندگی از حمید طالب زاده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید طالب زاده اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *