آکورد آهنگ دلم گرفت از حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ دلم گرفت از حمید حامی

گام اصلی Dm

Dmدلم گرفت Cای هم Amنفس A#پرم شکستC تو این Dmقفس
Fتو این A#غبارGm تو این Dmسکوت چه بی A#صداC نفس Dmنفس

Gmاز این نامهربونی هاDm دارم از A#غصه می میرDmم
GmرفیقC روز تنهاA#یی یه روزAm دستاتو CمیGm گیرDmم
Amتو Cاین شب گریه A#می تونی پناهDm……A# هق هقم Gmباشی
تو Dmای همزادC همخونه چی میAmشه عاشقمDm باشیAm؟
Dmدوباره من A#دوباره تو Gmدوباره عشقDm دوباره ما
Dmدو هم Gmنفس دو هم Dmزبون دو همGmسفر دو همA#صدا
A#تو ای پایان تنهایی پناه آخرDm من باش
تو Fاین شب مرگیC پاییز بهارGm باور Dmمن باش
بذاA#ر با مشرق چشماDmت شبمA# روشنترینDm باشه
AmمیخواCم آیینه Gmخونه با چشماD#ت همنشین Dmباشه
Dmدلم گرفت Cای هم Amنفس A#پرم شکستC تو این Dmقفس
Fتو این A#غبارGm تو این Dmسکوت چه بی A#صداC نفس Dmنفس

برای ارسال اجرای آهنگ دلم گرفت از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.