برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دلسرد از کیان پورتراب

آکوردهای کیان پورتراب

آکورد گیتار آهنگ دلسرد از کیان پورتراب

آکورد گیتار آهنگ دلسرد از کیان پورتراب

 ریتم 4/4

G#m…..F#…..B…..B…..C#m…..G#m…..F#…..F#
G#mحس سرF#دِ بین Bما، C#mنبود ماG#mل سرF#ما
G#mشدیم F#حجمی از آرBزو، G#mکه رسیدG#mیم به تکرF#ار
G#mپشت تصوF#یرهای دوBر، ماC#m بودیم گرG#mمِ خندهF# هاموBن
G#mببین عاF#دت ها چه Bزود، ما رو تونستنC#m به باG#mزی بگیرF#ن
موندیم Eکِی آفتاب رو دست ماG#m میسپارن، یا کهB این خواب ها کی ما رو جا میذF#ارن،
اما Eهیچکس جز، ما نداره D#mسهمی از این درد.. یه بارمC#m میشه شاید نموند دلG#mسردF#
حتی G#mحرفF# های نگفتهB هم، که C#mجمع شدG#mن روی F#هم
حتی G#mفاصلهF# های همیشهB هم، کِشوC#mندن ماG#mرو به سمت F#هم
به سمت G#mهم.. D#m….F#
کشوEندن ماG#mرو به سمت F#هم
موندیم Eکِی آفتاب رو دست ماG#m میسپارن، یا کهB این خواب ها کی ما رو جا میذF#ارن،
اما Eهیچکس جز، ما نداره D#mسهمی از این درد.. یه بارمC#m میشه شاید نموند دلG#mسردF#

برای ارسال اجرای آهنگ دلسرد از کیان پورتراب کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از کیان پور تراب اینجا کلیک کنید


آکورد آهنگ های دیگر از کیان پورتراب

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *