آکورد آهنگ دلت با من هماهنگه از سامی بیگی

متن و آکورد آهنگ دلت با من هماهنگه از سامی بیگی

گام اصلی D

دلت Dبا من هماهنگهAm نگاهD تو تو چشماAmمه
تنت Dبا من می Amرقصه همون Gmحسی که می Amخوامه
تو این Dدنیا واسه Amشب هام جز Dآغوشت پناهیAm نیست
با این Dحالی که من Amدارم جز Gmاینجا دیگه جاییAm نیست
همینAmجا با تو میDمونم همینAmجا که هواD خوبه
نفس Gmتو سینه میDگیره دلم واسهGm تو میAmکوبه
من یه دیووDنم وقتشه عاقلAm شم تو ته Dخوبی حق بده عاشقAm شم
عمرمو Dگشتم تا که تو پیداAm شی هیچی نمیGmفهمم فقط میخوام Dباشی
من یه دیووDنم وقتشه عاقلAm شم تو ته Dخوبی حق بده عاشقAm شم
عمرمو Dگشتم تا که تو پیداAm شی هیچی نمیGmفهمم فقط میخوام Dباشی

D……D…….D…….D……D…..D…..D……D
دلت Dبا من هماهنگهAm نگاهD تو تو چشماAmمه
تنت Dبا من می Amرقصه همون Gmحسی که می Amخوامه
تو این Dدنیا واسه Amشب هام جز Dآغوشت پناهیAm نیست
با این Dحالی که من Amدارم جز Gmاینجا دیگه جاییAm نیست
همینAmجا با تو میDمونم همینAmجا که هواD خوبه
نفس Gmتو سینه میDگیره دلم واسهGm تو میAmکوبه
من یه دیووDنم وقتشه عاقلAm شم تو ته Dخوبی حق بده عاشقAm شم
عمرمو Dگشتم تا که تو پیداAm شی هیچی نمیGmفهمم فقط میخوام Dباشی
من یه دیووDنم وقتشه عاقلAm شم تو ته Dخوبی حق بده عاشقAm شم
عمرمو Dگشتم تا که تو پیداAm شی هیچی نمیGmفهمم فقط میخوام Dباشی

برای ارسال اجرای آهنگ هماهنگه از سامی بیگی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سامی بیگی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.