آکورد آهنگ دلتنگ توام از حجت اشرف زاده

آکورد گیتار آهنگ دلتنگ تو ام از حجت اشرف زاده

گام اصلی D#m ریتم 4/4

D#m
B…..A#m
Bای در این حادثه ها نام تو آراA#mمش من ای حواBست به منو حال دلA#m سرکش من
ای خیالB خوش لبخند تو امنیتG#m من ای تو همF#سایه و هم G#mگریه و هم A#mصحبت من
دلتنگ توامD#m که به C#داد دلمB .. برA#mسی تا عشق تو C#را نفسیB .. ندA#mهم به کسیG#m
دلتنگ توامB دلتنگ توامF#
من گمشده امD#m تو مراC# به خوBدم برA#mسان تا با نفستC# بتپدB دل A#mتنگ جهاG#mن
هی نبض زماBن ای قلب جهاF#ن

B…..B…..G#m…..A#m…..B…..B…..G#m…..A#m
قامت D#mعشق در آیینه ماه C#افتاده بر دلم A#mشوری از این عشق به راه Bافتاده
میشود D#mدور تر از چشم جهان C#دور تو گشت ای که تنهاA#mیی تنها به تو باید برگشت
دلتنگ توامD#m که به C#داد دلمB .. برA#mسی تا عشق تو C#را نفسیB .. ندA#mهم به کسیG#m
دلتنگ توامB دلتنگ توامF#
من گمشده امD#m تو مراC# به خوBدم برA#mسان تا با نفستC# بتپدB دل A#mتنگ جهاG#mن
هی نبض زماBن ای قلب جهاF#ن

ارسال ویدئو ی اجرای آهنگ دلتنگ تو ام از حجت اشرف زاده

آکورد آهنگ های حجت اشرف زاده

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.