صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دلتنگم از ناصر عبداللهی

آکورد های ناصر عبداللهی

آکورد آهنگ دلتنگم از ناصر عبداللهی

آکورد با ریتم 4/4

Em…..F…..Em…..F
Em…..G…..Am…..Am…..Em…..G…..F…..Dm…..G…..Em
Amدل تنگ دلEm تنگمAm بی تاب بی EmتابمF بیدار بیدGارم Dmامشب نمیEmخوابم
Amاز تو چه پنهوEmن بازAm خواب تو را Emدیدم Amاز ترس بیدEmاری Fبا گریه Emخندیدم
Amاز تو چه پنهوEmن بارAm پروانه EmدلگیرهAm امروز راEmهی شو FفرداDm دیگه Emدیره
Amدل تنگ دلEm تنگمAm بی تاب بی EmتابمF بیدار بیدGارم Dmامشب نمیEmخوابم

Em…..G…..Am…..Am…..Em…..G…..F…..Dm…..G…..Em
Dmبارون نمیEmباره Dmتو این کویر Emدرد Dmبانوی شبنمAm پوشDm به خونمون Emبرگرد
Dmبه خونمون EmبرگردDm بانوی بیدEmاری Dmتو که گل Amخورشید Dmرو دامنت Emداری
Amخورشید و میEmبردنG تو گریه میDmکردیF تعبیر خوGابم شدDm این که تو برEmگردی
Amخورشید و میEmبردنG تو گریه میDmکردیF تعبیر خوGابم شدDm این که تو برEmگردی
Amدل تنگ دلEm تنگمAm بی تاب بی EmتابمF بیدار بیدGارم Dmامشب نمیEmخوابم


آکورد آهنگ های دیگر از ناصر عبداللهی
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *