برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دعوت از رضا صادقی

آکوردهای رضا صادقی

آکورد گیتار آهنگ دعوت از رضا صادقی

آکورد گیتار آهنگ دعوت از رضا صادقی

 ریتم 4/4

G#m…..C#m…..F#…..D#m…..C#m…..F#…..B…..D#
دست G#mبکش رو سرC#m دل من که سرF#اب تو درBیاشه
تو که C#mپشتمی رو به روم Eهرچی میخواد باD#mشه
پشت سکوEتم پر صداD#mئه چشای C#mبستم پر نگاBهه منوD#m ببین
چشم G#mتو بر نداC#mری نداری ازم که دF#لم بی تو گم میBشه
تو کهC#m سنگو نگه میداEری بغل D#mشیشه
رو تن F#شب باز پر ستاEرست واسه توD#m مردن عمر دوC#mباره است منوB ببینD#m
یه G#mساله که C#mحال دل D#mاز بس گرF#فتس یه Eدعوت به آC#mغوشت لازمشهD#
یه Eساله باC#mهامه یه D#mدردی که G#کهنس رEسیدی نذاC#mشتی تازه بشهD#

E…..D#m…..F#…..C#m…..C#m…..B…..E…..D#m…..F#…..C#m…..C#m…..B
یه G#mساله که C#mحال دلD#m از بس گرF#فتس یه Eدعوت به آC#mغوشت لازمشهD#
یه Eساله باC#mهامه یه D#mدردی که G#کهنس رEسیدی نذاC#mشتی تازه بشهD#
یه G#mساله…C#mساله … باD#mهامه .. باF#هامه E…..C#m……D# یه G#mدعوت

برای ارسال اجرای دعوت از رضا صادقی کلیک کنید

آکورد آهنگ های رضا صادقی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *