آکورد آهنگ دعوا امیرعباس گلاب

متن و آکورد آهنگ دعوا از امیرعباس گلاب

گام اصلی Cm

Cm………..Bb………..Cm……….Bb
رویCm هر اسمی خط زدم
من کنارت صد از Dmصدم
تو که Bbاینجایی ضربان Gmدارم
نمیشه باشیBb خودموDm نگه دارمCm
سر تو دعواس ببین دل و عقلم عاشق من شو حتی شده Bbکم کم
رو نگاه من Gmسر بده چشماتو اختیارBb من همه ی همش Cmبا تو
تو چقد مثل Fهیشکی نمیمونیGm خیلیم عشقی Bbخودت نمیدونیCm
به من احساستF محاله کم باشه Bbبذار غم هاتم مال خودم Cmباشه
من که با Gmتو راحتم Fدوست ندارم یه ساعتمGm بیام از فکر تو Bbبیرون
Cmواسه دوست داشتن تو Fیه جوره بی نهایمGm عاشقم از تو چه Bbپنهون
Cm……. F…….Gm…….Bb…….Cm…….F……..Gm…….Bb
Cmکمکم کن از حال نرم فکرتو ننداز از Gmسرم
یه نگاهیBb کن به چشای Gmمن سنگیم نندازBb دیگه جلو پایCm من
سر تو دعواس ببین دل و عقلم عاشق من شو حتی شده کم Gmکم
رو نگاه Bbمن سر بده چشماتوGm اختیارDm من همهBb ی همش با Cmتو
تو چقد مثل Fهیشکی نمیمونیGm خیلیم عشقی Bbخودت نمیدونیCm
به من احساستF محاله کم باشه Bbبذار غم هاتم مال خودم Cmباشه
من که با Gmتو راحتم Fدوست ندارم یه ساعتمGm بیام از فکر تو Bbبیرون
Cmواسه دوست داشتن تو Fیه جوره بی نهایمGm عاشقم از تو چه Bbپنهون
Cm……. F…….Gm…….Bb…….Cm…….F……..Gm…….Bb…….Cm……. F…….Gm…….Bb…….Cm…….F……..Gm…….Bb……Cm

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.