آکورد آهنگ دریا نمیرم از گرشا رضایی

گرشا رضایی

آکورد گیتار آهنگ دریا نمیرم از گرشا رضایی

 ریتم 4/4

A#mپای تو گیرم من یه چند F#وقته که بعدG# رفتنتA#m دریا نمیرD#mم
G#میترسم آخه بی هوا بارون بیاد F#دست کیو D#mباید بگیرFmم
A#mهر شب تو رویا من تورو F#میبینمت G#میگی کناF#رم خوبه حاD#mلت
G#میخندی و باز من گلاF#ی صورتی میذارم عشقمD#m روی شاFmلت
بزن A#mبیرون از تنهایی F#برگرد کناG#رم همونم که برای دیدن تو بی قراF#رم
نرو D#mاز روزگارم که من طاقت ندارم منم Fmمثل تو به تنها شدن G#عادت نداA#mرم
پس بزن A#mبیرون از تنهایی F#برگرد کناG#رم همونم که برای دیدن تو بی قراF#رم
نرو D#mاز روزگارم که من طاقت ندارم منم Fmمثل تو به تنها شدن G#عادت نداF#رم

A#m…..Fm…..F#…..G#
A#mما میرسیم بازم به هم F#دنیا اگه Fmوارونه شه
G#پاییز منم بارون تویی زیبایی D#mپاییز به اینFm بارونشه
A#mباور نکن تنهاییو F#دل کندنو Fmیادم نده
G#از قلب من دوری نکن حالا که حاD#mل هر دوتاFmییمون بده
بزن A#mبیرون از تنهایی F#برگرد کناG#رم همونم که برای دیدن تو بی قراF#رم
نرو D#mاز روزگارم که من طاقت ندارم منم Fmمثل تو به تنها شدن G#عادت نداA#mرم
پس بزن A#mبیرون از تنهایی F#برگرد کناG#رم همونم که برای دیدن تو بی قراF#رم
نرو D#mاز روزگارم که من طاقت ندارم منم Fmمثل تو به تنها شدن G#عادت نداF#رم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ دریا نمیرم از گرشا رضایی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از گرشا رضایی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.