صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دریا از رضا ملک زاده

آکورد های رضا ملک زاده

کاور آهنگ دریا از رضا ملک زاده

آکورد با ریتم 4/4

Dm…..A#…..C…..F…..A#…..Gm…..C…..Am
Dmباز A#پا برهنه روی ساCحل Fزیر باران ماه کاA#مل
Gmاز غم زمانه غاAmفل A
A#موج Gmمیزند آرام به پاCیت Fلحن آرام صداA#یت
Gmمستم از حال و هوAmایتA
Dmدریا دریا دریا A#عاشق شده این دل Cدریا دریا دریا Fبوی نم ساحل
A#زیباترینی تو Gmباران که میبارد Cجانا بگو قلبت Amحال مرا Aدارد
Dmدریا دریا دریا A#عاشق شده این دل Cدریا دریا دریا Fبوی نم ساحل
A#زیباترینی تو Gmباران که میبارد Cجانا بگو قلبت Amحال مرا Aدارد

Dmزلف خود را A#شانه کردی Cاین دلم را دیوFانه کردی
A#روی شن ها Gmرده پایت Cعاشقم باش تاA بی نهایت

A#…..Gm…..C…..F…..A#…..Gm…..Am…..A
Dmدریا دریا دریا A#عاشق شده این دل Cدریا دریا دریا Fبوی نم ساحل
A#زیباترینی تو Gmباران که میبارد Cجانا بگو قلبت Amحال مرا Aدارد
Dmدریا دریا دریا A#عاشق شده این دل Cدریا دریا دریا Fبوی نم ساحل
A#زیباترینی تو Gmباران که میبارد Cجانا بگو قلبت Amحال مرا Aدارد
Dm…..A#…..C…..F…..A#…..Gm…..C…..Am


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *