آکورد آهنگ درد نشید از رضا شیری

آکورد گیتار آهنگ درد نشید از رضا شیری

گام اصلی Em ریتم 4/4

Em…..Bm…..C…..D…..Em
Emبه کی اعتماد کنیم تو این روزا که نیاد Cصاف نزنه Dتو قلبمونBm
سر تنهاAmییمونوD رو شونه کی بذاریمBm که نره Cول نکنه Dتو بی کسیBm آدمو Dله نکنهEm
ما که همBmدرد نمیخوایمEm درد نشیدC اگه مردشD نیستید ناEmمرد نشید
Cآدمو Dول کنیدC از اولشAm اگه میDگید خوبیدC بد Emنشید
ما که همBmدرد نمیخوایمEm درد نشیدC اگه مردشD نیستید ناEmمرد نشید
Cآدمو Dول کنیدC از اولشAm اگه میDگید خوبیدC بد Emنشید

Bm…..Em…..C…..D…..Em…..C…..D…..C…..Am…..D…..C…..Em
Emمیدونم بد بودمC یه وقتاییEm خب منم ولی حقممC نبود Emاینجوری تنهاC شدنمEm
Emبهشون Dخوبی کرBmدم با خنجرC زدنمAm وقتی اسمDشون میاBmد میلرEmزه بدنم
ما که همBmدرد نمیخوایمEm درد نشیدC اگه مردشD نیستید ناEmمرد نشید
Cآدمو Dول کنیدC از اولشAm اگه میDگید خوبیدC بد Emنشید
ما که همBmدرد نمیخوایمEm درد نشیدC اگه مردشD نیستید ناEmمرد نشید
Cآدمو Dول کنیدC از اولشAm اگه میDگید خوبیدC بد Emنشید

ارسال اجرای آهنگ درد نشید از رضا شیری

آکورد آهنگ های رضا شیری

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.