آکورد آهنگ درد دل محسن ابراهیم زاده

متن و آکورد آهنگ درد دل از محسن ابراهیم زاده

گام اصلی G#m

G#m……..E……..C#m…….D#m
G#mیکی بیاد منو آروم کنه به Eاین دلم مفهوم کنه
C#mتکلیف بی قراریامو D#mواسه من معلوم کنه
G#mدلم میخواد جار بزنم Eاشکامو کنار بزنم
C#mآخه دیوونم کرده دلهD#m اینا درد دله
هرکی توG#m دلم اومد فرداش با Eدلم بد شد
از این دلC#m بی قرار من راحت ردD#m شد
هرکی تو G#mدلم اومد فرداش با دلم Eبد شد
از این دل C#mبی قرار من راحت رد D#mشد
G#m……..E……..C#m…….D#m…….G#m……..E……..C#m…….D#m

G#mبه خیالت شرایط عادی دارم
Eنمیدونی چه حالت حادی دارم
C#mتوی دلم یه داد بی D#mدادی دارم
G#mدلم میخواد جار بزنم Eاشکامو کنار بزنم
C#mآخه دیوونم کرده دلهD#m اینا درد دله
هرکی توG#m دلم اومد فرداش با Eدلم بد شد
از این دلC#m بی قرار من راحت ردD#m شد
هرکی تو G#mدلم اومد فرداش با دلم Eبد شد
از این دل C#mبی قرار من راحت رد D#mشد
G#m……..E……..C#m…….D#m…….G#m……..E……..C#m…….D#m

هرکی توG#m دلم اومد فرداش با Eدلم بد شد
از این دلC#m بی قرار من راحت ردD#m شد
هرکی تو G#mدلم اومد فرداش با دلم Eبد شد
از این دل C#mبی قرار من راحت رد D#mشد
G#m

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.