برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ درد از مهدی احمدوند

آکوردهای مهدی احمدوند

آکورد آهنگ درد از مهدی احمدوند

 

متن و آکورد گیتار آهنگ درد از مهدی احمدوند

F#mعشق درده خیلیارو Aدیونه کرGده وقتی اسیرF#mت کنه روزAای خوشت بر نمی گرGده
همیشه معشوBmق شاهه عاF#mشق مثه برده همیشه عاAشق قبلشو یه Gجایی F#mگم کرEmده
افتاF#mدم به پای اون Aکه نمیخواGدم وقتی همه F#mدنیات و روAیاتشه یه آGدم
بفهمی ای Bmکاش که هنوز Aهستی تو یاF#mدم بخاطر Aعمری که من Gپای تو داEmدم
F#m……Em……F#m……Em……Bm……F#m…..Em…..F#m

Bmچند تا خط حرف دارم باهاتو چند تا خط F#mدرد و دل
از وقتی Emتنها کردی منو تو خیاF#mبونا ول
یکیو Bmترجیح دادی به من غرور F#mمن شکست
وای تو چه Emدرسی دادی به من عشق بدترین F#mتجربست
آزارمBm میده دل که از آدما ترF#mسیده اعتماBmدش رو داره به آدما از دست F#mمیده
Bmای وای چه روزگاری برام F#mساختن Gای وای افتادم که رو دور F#mباختم
Bmای داد کشت غمF#m دوری منوEm از حاBmلم چی برF#mات بگموEm
ای دادBm از غمF#m بی خبرEmی وای از Bmتو دیگه F#mنیست اثریEm
Bm……F#m……Em……F#m

برای ارسال ویدئو ی آهنگ درد از مهدی احمدوند کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مهدی احمدوند اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *