آکورد آهنگ دردت به جونم از مجید خراطها

مجید خراطها

Em…..Bm…..C…..Bm
ندیدمت الانEm شاید یه سالیهBm تقدیر لعنتیC جات خیلی خالیهBm
دلتنگتم یه Emشب تو خواب من Bmبیا یادت نرفتهC که قول دادی بوBmدیا
دلتنگت توEmام یک ساله که نیستی عزیزBm دلم دلتنگ توام عکساتو میبینم میCریزه دلم
دلتنگ توCام به خدا شده واست یه Bmریزه دلم
دردت به تنمEm یک ساله نشد باهات Bmحرف بزنم دردت به تنم یک لحظه نشد ازت Cدل بکنم
دردت به Cتنم کس و کار منی وطنتBm وطنم

Em…..Bm…..Bm…..C…..C…..Bm
Em…..Bm…..Bm…..C…..C…..Bm
قرار نبود Emازم راهت جدا Bmبشه چند قرن Cبگذره یک ساله Bmدیگه شه
راهای بینEmمون بدجوری بسته Bmشد بعد تو صورتمC خیلی شکستهBm شد
غم تو پشتEmمو هر لحظه میBmشکنه یک سالهC قلب من قلبت نمیBmزنه

دلتنگت توEmام یک ساله که نیستی عزیزBm دلم دلتنگ توام عکساتو میبینم میCریزه دلم
دلتنگ توCام به خدا شده واست یه Bmریزه دلم
دردت به تنمEm یک ساله نشد باهات Bmحرف بزنم دردت به تنم یک لحظه نشد ازت Cدل بکنم
دردت به Cتنم کس و کار منی وطنتBm وطنم
Em…..Bm…..C…..Bm…..Em…..Bm…..C…..Bm…..Em

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.