آکورد آهنگ دختر گل فروش از سینا سرلک

آکوردهای سینا سرلک
آکورد آهنگ دختر گل فروش از سینا سرلک

متن و آکورد گیتار آهنگ دختر گل فروش از سینا سرلک

D#m……A#m…….F…….F…….D#m…..A#m…….F…….A#m
D#mسختیای زندA#mگی رو نمیشهF آسون گرفت با D#mحلب پاره نمیشهA#m سقفیF تو بارون گرفت
نون بیارG# کبابF# ببر اسم D#mیه بازى بود
فقط تو G#صف شلوغ F#فقر حتىF نمیشه نوA#mن گرفت
این روزاD#m از رو ندارى عاشقA#m و معشوق میشن من یه لیلىF# میشناGmسم مهرشو Fmاز مجنون گرFفت
D#mدختر گل فروش از بس که گلاA#mشو نفروخت کاF#سه ی گدایى Gmرو به Fسمت این و اون گرفت

D#m……A#m…….F…….F…….D#m…..A#m…….F…….A#m
A#mمردی که F#گلیمشو G#از توی آبF در نیاوردF# یه اتاقB بی اجاFره گوشه ی زندون گرفتD#m
هیچ کسی F#زیر پرG#ش گله رو به Fچرا نبردF# نی شکستB و رنگ زوFزه صدای چوپون گرA#mفت
این روزاD#m از رو ندارى عاشقA#m و معشوق میشن من یه لیلىF# میشناGmسم مهرشو Fmاز مجنون گرFفت
D#mدختر گل فروش از بس که گلاA#mشو نفروخت کاF#سه ی گدایى Gmرو به Fسمت این و اون گرفت

برای ارسال اجرای آهنگ دختر گل فروش از سینا سرلک کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا سرلک اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *