صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دختر چوپون از سیاوش شمس

آکورد های سیاوش شمس

آکورد گیتار آهنگ دختر چوپون از سیاوش شمس

ریتم 6/8

Cm…..Cm…..A#…..A#…..G#…..Cm…..G#…..Cm
آهای Cmدختر چوپون آهای دختر چوپون
دل A#دیوونه رو کشوندی تو G#دشت و بیاGmبون از این G#سو به اون Gmسو
چه پاکCm و آشناست ساده نگاG#هت چه بی Fmریاست نجابت سلاGmمت
من حتیCm توی خوابم نمی دیدG#م که چشماFmم وا بشه به روی ماGmهت
G#از تو پس کوچه تنهاA#ی دل Gmعشق تو منو صدا Cmکرد
G#خودمو بی خبر از A#من گرفت Gmبا تب عشق آشناCm کرد
آهای Cmدختر چوپون آهای دختر چوپون
دل A#دیوونه رو کشوندی تو G#دشت و بیاGmبون از این G#سو به اون Gmسو

Cm…..Cm…..A#…..A#…..G#…..Cm…..G#…..Cm
همه Cmعالمو من گشتمو دیدGmم تا به A#دشت و دیار تو رسیدCmم
زیر Cmچارقد گلدار روی موGmهات منم A#به عشق آخرم رسیدCmم
آهای Cmدختر چوپون آهای دختر چوپون
دل A#دیوونه رو کشوندی تو G#دشت و بیاGmبون از این G#سو به اون Gmسو
آهای Cmدختر چوپون آهای دختر چوپون
دل A#دیوونه رو کشوندی تو G#دشت و بیاGmبون از این G#سو به اون Gmسو
آهای

از اون Cmراه رفتنت برقصه موG#هات گل Fmبوسه خورشید روی لبGmهات
منو Cmتا اوج بودن می کشوG#نی اگه Fmجا بدی دستامو تو دستاGmت
G#هوس بوسه ز لبA#های تو Gmانگاری خوابه و روCmیا
G#شبو تا صبح به سحرA# رسوندم Gmبا تو انگار که یه دنیاCmم
آهای Cmدختر چوپون آهای دختر چوپون
دل A#دیوونه رو کشوندی تو G#دشت و بیاGmبون از این G#سو به اون Gmسو
آهای Cmدختر چوپون آهای دختر چوپون
دل A#دیوونه رو کشوندی تو G#دشت و بیاGmبون از این G#سو به اون Gmسو
آهای Cmدختر چوپون آهای دختر چوپون
دل A#دیوونه رو کشوندی تو G#دشت و بیاGmبون از این G#سو به اون Gmسو

آکورد گیتار آهنگ های سیاوش شمس


آکورد آهنگ های دیگر از سیاوش شمس
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *