Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دخترانه از مهدی یراحی

آکورد های مهدی یراحی

آکورد گیتار آهنگ دخترانه از مهدی یراحی

آکورد با ریتم 6/8

Bm…..Em…..G…..F#…..Bm…..G…..Em…..F#…..Bm
F#…..Em…..Bm…..F#…..Em…..Bm
Bm…..Bm
آرومEm بگیر F#ای دختر Bmتنها Emاین نقشه آخرF# نقش بر Bmآبه
از Emمشرق F#دلگیر این Bmخونه Gخاموشی میرهG7 نور میتاBmبه
Emدیگه نترس F#از پچ پچه Bmهاشون Emآروم بگیر F#آدمکا Bmخوابن
Emفردا بیاAدش تازه میBmفهمن F#یه عمرِ که توو قعر مرBmدابن
بیرونEm بیا F#از پیله ی Bmابرا Emخالی شو از F#شبهای دلشوBmره
ابریEm که دنیاF#تو سیاه Bmکرده Gبارون میشه G7اشکاتو میBmشوره
Emچشماتو وا Aکن رو به خورBmشیدی Emکه با تو از F#رنگین کمون Bmمیگه
Emبعد از هجومA وحشی Bmطوفان از Emباور F#یه آسمون Bmمیگه

Em…..A…..Bm…..G…..Em…..F#…..Bm…..Bm
Em…..A…..Bm…..G…..Em…..F#…..Bm…..Bm…..Em…..F#…..Bm
Bmجنگل از تو چشم برنمیداره شب اومده آرومG و مهتاEmبی
F#از قلب مردابا شکوفا شو Emبیرون بیا Gنیلوفر Bmآبی
Bmدست منو توی دستت ببین کی قید F#رویاتوEm آسون زده
Emبا هر طپشF# پاشو Bmگم میشی Gپیدا شو F#فردا پر از بودنهBm
Emاز مرز F#شب رد شو Bmپرواز Gبی حد شو F#که آسمون روشنهBm

(مدولاسیون)
آرومFm بگیر Gای دختر Cmدریا Fmاین نقشه آخرG نقش برCm آبه
از Fmمشرق Gدلگیر این Cmخونه G#خاموشی میرهG#7 نور میCmتابه
Fmناگفتنی هاGی سکوتتCm رو Fmآویزه کن Gبه گوش آدCmمها
Fmبا هر نفس Fmمُردن رو حاCmشا کن
آرومFm بگیر Gای دختر Cmتنها آرومFm بگیر Gای دختر Cmدریا
آرومFm بگیر Gای دختر آبی Cm آرومFm بگیر Gتوو شب مهتاCmبی
آرومFm بگیر Gای دختر Cmشبها آرومFm بگیر Gای دختر Cmفردا
Fm…..G…..Cm…..Fm…..G…..Cm


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *