برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ خیال شادمهر عقیلی

آکوردهای شادمهر عقیلی

آکورد آهنگ خیال شادمهر عقیلی

متن و آکورد آهنگ خیال از شادمهر عقیلی

Aبا خیالت BعمریA روز و Bشب C#mدرگیرم Eتوی رویامB هر شبA دستتوB میگیرم
بی تو خیلیA تنهام چقدر از Eمن Bدوری Aرفتی و با گریه گفتی Bکه C#mمجبوریC#m……B
C#mتو دلم آتیشهB بگو برC#mمیگردی با نگات آخهA منو Bعاشقم Eکردی
Bزیر بارون Aبی تو براB تو میAmخونم Bتا ابد تا Aزنده ام Bواسه تو C#mمیمونم
C#mاگه عاشق باشیF#m…..Bدوری هم C#mشیرینه C#mلحظه هامون F#mرنگه Bشادیو C#mمیبینه
C#mواسه رویای F#mمن Bبهترین C#mتعبیری C#mاگه باهم بودیم F#m……B واسه هم میAمیریم

C#mتو دلم آتیشهB بگو برC#mمیگردی با نگات آخهA منو Bعاشقم Eکردی
Bزیر بارون Aبی تو براB تو میAmخونم Bتا ابد تا Aزنده ام Bواسه تو C#mمیمونم

C#m……..F#m…….B…..A
Aبا خیالت BعمریA روز و Bشب C#mدرگیرم Eتوی رویامB هر شبA دستتوB میگیرم
بی تو خیلیA تنهام چقدر از Eمن Bدوری Aرفتی و با گریه گفتی Bکه C#mمجبوریC#m……B
C#mتو دلم آتیشهB بگو برC#mمیگردی با نگات آخهA منو Bعاشقم Eکردی
Bزیر بارون Aبی تو براB تو میAmخونم Bتا ابد تا Aزنده ام Bواسه تو C#mمیمونم

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *