آکورد آهنگ خودخواه از محسن یگانه

آکوردهای محسن یگانه
آکورد گیتار آهنگ خودخواه از محسن یگانه

آکورد گیتار آهنگ خودخواه از محسن یگانه

ریتم 2/4

Cmخودخواه و حریص پی چیزی که نیست تو A#مثل همیشه رد میشی
و میشه دوG#باره سکوت یه راه رو به روت یه Fmجا یه نفر از G7من بی خبر
G#همیشه همینه نخوGmاد و نبینه صبوFmرم همیشه اینD#جوری نمیشهG
تو یاG#دت نمیاد باید Gmیاد تو داد میFmچرخه زمونه اینA#جور D#نمیموGنه
Cmحالا میخواد Fmهرچی باشه A#عشق بعدیت G#هرکی Gmباشه
Cmمنتظرت Fmمیمونم منA# خسته میشی G#میدوGmنم من
Cmحالا میخواد Fmهرچی باشه A#عشق بعدیت G#هرکی Gmباشه
Cmمنتظرت Fmمیمونم منA# خسته میشی G#میدوGmنم من

(Cm…..Cm…..A#…..G#…..Cm…..Cm…..A#…..G#…..Fm…..Fm…..Fm…..Fm…..Fm…..Fm…..G7…..G)3بار
یه Cmروزی میای G#یه روز که زیاد ازم A#دور که شدی مغرGmور که شدی
اسمتG# که بیاد حرفتFm که بشه میگمG7 که نخواست دلم دست بکشه
نشد G#دست بکشم از یه آGmدم سرد که منو Fmاز هرچی عشقه بدD# خاطره کردG
G#همیشه همینه نخوGmاد و نبینه صبوFmرم همیشه اینD#جوری نمیشهG
Cmحالا میخواد Fmهرچی باشه A#عشق بعدیت G#هرکی Gmباشه
Cmمنتظرت Fmمیمونم منA# خسته میشی G#میدوGmنم من
Cmحالا میخواد Fmهرچی باشه A#عشق بعدیت G#هرکی Gmباشه
Cmمنتظرت Fmمیمونم منA# خسته میشی G#میدوGmنم من
Cm…..Cm…..A#…..G#…..Cm…..Cm…..A#…..G#…..Fm…..Fm…..Fm…..Fm…..Fm…..Fm…..G7…..G

برای ارسال ویدئو ی آهنگ خودخواه از محسن یگانه کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن یگانه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *