آکورد آهنگ خودت چی از ادی عطار

متن و آکورد گیتار آهنگ خودت چی از ادی عطار

گام اصلی D#m

D#m……C#…….D#m……C#
D#mهمه میگن عاشقمی C#خودت چی‌؟ D#mیه کمی رُک حرف زدن هم C#که بد نیست
Bبگو که باید از خودت A#mبشنوم G#mواسه من حرفِ اینو اون A#mسند نیست
D#mدل من از دَم شده جاC#یِ عشقت D#mدلم و زندگیم فداC#ی عشقت
D#mمیزنم از جونم براA#mی عشقت G#mدل من عاشق نشدن A#mبلد نیست
D#mخودم خوب A#mمیدونم ، D#mتو چه حاA#mلی‌ داری C#توو چشمات G#mمیخونم ، C#چه خیاD#mلی داری
Bخودم خوب A#mمیدونم ، Bدلت اینجاA#m گیره C#وقتی‌ نیستمG#m قلبِ ، C#تو هزار D#mراه میره

D#mتو رو همینجوری که هستی‌C# میخوام D#mهمین که هستی‌ از سَرم C#زیاده
Bتو رو خدا همین بمون A#mکه هستی G#mهمینجوری خاکی و صافC# و ساده
D#mمن عاشقم چون عشقو تو C#تو دیدم D#mدلیل عشقِ من فقط C#همینه
Bخدا رو شکر دلم سهمِ A#mکسی‌ شد G#mکه بهترین آدم روی C#زمینه
D#mخودم خوب A#mمیدونم ، D#mتو چه حاA#mلی‌ داری C#توو چشمات G#mمیخونم ، C#چه خیاD#mلی داری
Bخودم خوب A#mمیدونم ، Bدلت اینجاA#m گیره C#وقتی‌ نیستمG#m قلبِ ، C#تو هزار D#mراه میره

D#mخودم خوب A#mمیدونم ، D#mتو چه حاA#mلی‌ داری C#توو چشمات G#mمیخونم ، C#چه خیاD#mلی داری
Bخودم خوب A#mمیدونم ، Bدلت اینجاA#m گیره C#وقتی‌ نیستمG#m قلبِ ، C#تو هزار D#mراه میره
D#mخودم خوب A#mمیدونم ، D#mتو چه حاA#mلی‌ داری C#توو چشمات G#mمیخونم ، C#چه خیاD#mلی داری
Bخودم خوب A#mمیدونم ، Bدلت اینجاA#m گیره C#وقتی‌ نیستمG#m قلبِ ، C#تو هزار D#mراه میره

برای ارسال اجرای آهنگ خودت چی از ادی عطار کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ادی عطار اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.