صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ خوبتم دیدم یاسین ترکی

آکورد های یاسین ترکی

آکورد آهنگ خوبتم دیدم یاسین ترکی

متن و آکورد آهنگ خوبتم دیدم از یاسین ترکی

Dm…….F…….Am…….Em……Dm……F……Am……Em
Dmدیگه خوب Fتورو فهمیدم Amخوبتم دیدم Emهمینی
Dmمن که صد بار تورو بخشیدمF هر بار چیزی تغییر Amکرد دیگه ترسیدمEm میبینی
Dmدیگه مهم نیست با کی Fتو دیگه سر چی شاکیAm همینو مگه نخواستی Emرابطمون بشه عادی
Dmآمارای تکی دادیF قولای الکی دادی Amبازی رو نمیدونستی Emسوتیای بدی دادی
Dmیه چیزایی ازتF هست که به نفعت نیست Amبخوام چیزی بگم پس برو Gهی نکن دست دست
Dmیه کارایی با Fمن کردی تو از قصد که نگمAm در این دل رو تو خیلیG وقته بستس

Dmدیگه مهم نیست با کی Fتو دیگه سر چی شاکیAm همینو مگه نخواستی Emرابطمون بشه عادی
Dmآمارای تکی دادیF قولای الکی دادی Amبازی رو نمیدونستی Gسوتیای بدی دادی
Dm……F…….Am…….Em…….Dm……F……Am……Em

Dmآدم تو خوشی زیادیF خیالای بر عکس میکنهAm تو یادم دادی صداقتG آدمارو عوض میکنه
Dmگفته بودم نذار اینF تنهایی رو باور کنم Amسخت میشه عوض بشمG وقتی بهش عادت کنم
Dmدیگه مهم نیست با کی Fتو دیگه سر چی شاکیAm همینو مگه نخواستی Emرابطمون بشه عادی
Dmآمارای تکی دادیF قولای الکی دادی Amبازی رو نمیدونستی Gسوتیای بدی دادی
Dmدیگه مهم نیست با کی Fتو دیگه سر چی شاکیAm همینو مگه نخواستی Emرابطمون بشه عادی
Dmآمارای تکی دادیF قولای الکی دادی Amبازی رو نمیدونستی Gسوتیای بدی دادی


آکورد آهنگ های دیگر از یاسین ترکی
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *