آکورد آهنگ خواب بارون از سیاوش قمیشی

سیاوش قمیشی

آکورد گیتار آهنگ خواب بارون از سیاوش قمیشی

 ریتم 4/4

A#m…..C#…..A#m…..C…..A#m…..C#…..A#m…..C
C…..C#…..C…..A#m…..C
A#mتو همونی که توی Fmموج بلا واسه تو C#دستامو قاCیق می کنم
اگه موA#mجا تو رو از Fmمن بگیرن قطره قطرC#ه آب می شم Cدق می کنم
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC

C…..C…..A#m…..C…..C…..C…..A#m…..C
C#…..C
ای A#mکه بی Cتو این A#mکویرC، خواA#mب بارون میA#m بینه

Cوقتی نیستی، غم دنیا C#توی قلبمA#m می شینهC
ای A#mکه بیC تو واA#mسه منC، همهA#m دنیا قفسهC
Cمرثیه ‎است نبودنC# تو التهاA#mب نفسهC
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC

A#m…..C#…..A#m…..C…..A#m…..C#…..A#m…..C
C…..C#…..C…..A#m…..C
A#mتوی بهت و غم تنهاFmیی من به سرم C#دست نواCزش کشیدی
A#mولی با رفتنت ای Fmهستی من هستیC# منو به آCتیش کشیدی
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC

برای ارسال ویدئو ی آهنگ خواب بارون از سیاوش قمیشی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سیاوش قمیشی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.