stay home

آکورد آهنگ خواب بارون از سیاوش قمیشی

آکورد گیتار آهنگ خواب بارون از سیاوش قمیشی

گام اصلی A#m ریتم 4/4

A#m…..C#…..A#m…..C…..A#m…..C#…..A#m…..C
C…..C#…..C…..A#m…..C
A#mتو همونی که توی Fmموج بلا واسه تو C#دستامو قاCیق می کنم
اگه موA#mجا تو رو از Fmمن بگیرن قطره قطرC#ه آب می شم Cدق می کنم
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC

C…..C…..A#m…..C…..C…..C…..A#m…..C
C#…..C
ای A#mکه بی Cتو این A#mکویرC، خواA#mب بارون میA#m بینه

Cوقتی نیستی، غم دنیا C#توی قلبمA#m می شینهC
ای A#mکه بیC تو واA#mسه منC، همهA#m دنیا قفسهC
Cمرثیه ‎است نبودنC# تو التهاA#mب نفسهC
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC

A#m…..C#…..A#m…..C…..A#m…..C#…..A#m…..C
C…..C#…..C…..A#m…..C
A#mتوی بهت و غم تنهاFmیی من به سرم C#دست نواCزش کشیدی
A#mولی با رفتنت ای Fmهستی من هستیC# منو به آCتیش کشیدی
Cوای که C#دلم A#mطاقت دوری تو هیچ ندارهC
Cبغض C#نبودنA#m تو اشکامو در میارهC

برای ارسال ویدئو ی آهنگ خواب بارون از سیاوش قمیشی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سیاوش قمیشی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.