آکورد آهنگ خدا از ماکان بند

متن و آکورد گیتار آهنگ خدا از ماکان بند

گام اصلی Dm

Dm
A#…….A#…….A#…….C…….Am…….Am…….Gm…….C……Am…….Dm
Dmوقتی حالم بد بود خیلی چیزاF داشتم کمبود
هیچکسیمGm دورم نبود دستامو گرAmفتی چه زود
وقتی همه Dmپسم زدن شروع کردمC قدم زدن
تو خلوت A#خودم بودم و میخواستم بگیرAmی جونمو
گفتم Dmخدا خودت بیا و A#دستتو بذار رو شونه هام Cآروم بشم
چرا اینجوAmرین باهام این آدماA#ی توی شهر
انقده Gmپس زدن منو تا از همشوCن دور بشم
مث Amآب زلال بودم کاری کردن Dmتیره بشم
Dmخدا خودت بیا و A#دستتو بذار رو شونه هام Cآروم بشم
چرا اینجوAmرین باهام این آدماA#ی توی شهر
انقده Gmپس زدن منو تا از همشوCن دور بشم
مث Amآب زلال بودم کاری کردن Dmتیره بشم

A#……C…….Am…….Am……..Gm……C……Am…….Dm
رو شونه هامDm غمه خستم منC از همه
کاشکی یه Gmبار بیای نوازشم کنی Amبغل بگیرمت
حتی تو تنهاDmیی قبل من اونجاCیی بازم مراA#م تو که منو تنهام Amنمیذاری
Dmخدا خودت بیا و A#دستتو بذار رو شونه هام Cآروم بشم
چرا اینجوAmرین باهام این آدماA#ی توی شهر
انقده Gmپس زدن منو تا از همشوCن دور بشم
مث Amآب زلال بودم کاری کردن Dmتیره بشم
گفتم Dmخدا خودت بیا و A#دستتو بذار رو شونه هام Cآروم بشم
چرا اینجوAmرین باهام این آدماA#ی توی شهر
انقده Gmپس زدن منو تا از همشوCن دور بشم
مث Amآب زلال بودم کاری کردن Dmتیره بشم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ خدا از ماکان بند کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ماکان بند اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.