آکورد آهنگ خدانگهدار از ایهام

متن و آکورد گیتار آهنگ خدانگهدار از ایهام

گام اصلی G#m

G#m……A……G#m……A
G#mببین چه کردی تو با دلA منG#m عشق تو آخر شد قاتل Aمن C#mتو میروی و من میمانم
Eبه گریه میرسم میدانم F#mنفرین نمیکنم من عاشقم نمیتواG#mنم
C#mخدا نگهدBارG#m تمام لحظهA های عاBشقانه C#mمن خدا به همرBاتG#m دلیل گرAیه های کوBدکانه C#mمن
سفر سلاBمت به دل بماAند امید دیدG#mار خدانگهC#mدارB خدانگهAدارG#m خدانگهC#mدارB خدانگهAدار

C#m………….B………….G#m…………..E…..B…..C#m……………B………….G#m…………..E
آتش زدی C#mتو بال و پرم Aرا جمع کن از این Bشهر خاکسترم G#mرا
ولی میان خاطراAتت مرا نگهC#mدار سفر بخیر مسافر Bمن خدانگهG#mدار
C#mخدا نگهدBارG#m تمام لحظهA های عاBشقانه C#mمن خدا به همرBاتG#m دلیل گرAیه های کوBدکانه C#mمن
سفر سلاBمت به دل بماAند امید دیدG#mار خدانگهC#mدارB خدانگهAدارG#m خدانگهC#mدارB خدانگهAدار

برای ارسال ویدئو ی آهنگ خدانگهدار از ایهام کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ایهام اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.