صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ خداحافظ از حمید حامی

آکورد های حمید حامی

آکورد گیتار آهنگ خداحافظ از حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ خداحافظ از حمید حامی

Dmخداحافظ گل لادن تموم عاشقا Gmباختن ببینC هم گریه هام Gmاز عشقC چه زندA#ونی برام Dmساختن
خداDmحافظ گل پونه گل A#تنهای بی Gmخونه لالایی ها دیگه Cخوابی به چشموA#نم نمیDm شونه
Dmیکی با چشمای Fنازش دلGm کوچیکمو Dmلرزوند یکی A#با دست ناGmپاکش گلاCی باغچمو Dmسوزوند

تو اینDm شب های توGm در تو خداAحافظ گل Dmشب بو
هنوزA آوار تنهاGmیی دارهA# می باره از Aهر سو، دارهA# می باره از Gmهر سو، دارهD# می باره از Aهر سو
خداDmحافظ گل A#مریم گل Gmمظلوم پر Cدردم نشد Aبا این تن A#زخمیC به آAغوش تو برDmگردم
Dmنشد تا بغض چشماA#تو به خوابGm قصه Aبسپارم از اینC فصل سکوت و A#شب غمA بارونو برDmدارم

نمی Dmدونی چه دلGmتنگم از اینDm خواب زمستوGmنی
تو که Gmبیدار بیدCاری بگو Aاز شب چی می A#دونی، بگو Cاز شب چی می Dmدونی

تو این رویای سر دم گم خداA#حافظ گل Aگندم تو همDm بازیچه ای بودی تو دستA# سرد این Aمردم
خداDmحافظ گل پونه که باA#رونی نمی Gmتونه طلسم بغضو برداره از اینA پاییز دیوDmونه
خداDmحافظ
Dm……Gm……Dm……Gm……C……Dm……A#……Gm……A……Dm
Dm……Gm……Dm……Gm……C……Dm……A#……Gm……A……Dm

برای ارسال اجرای آهنگ خداحافظ از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *