آکورد آهنگ حلالم کن از حمید عسکری

آکورد گیتار آهنگ حلالم کن از حمید عسکری

گام اصلی C#m ریتم 4/4

C#m……B……A……G#m
C#mدارم میرم حلالم کن که رفتن آBخرین راهه
که عمر عاAشقی هامون چقدر این روزا کوتاG#mهه
بگو با رC#mفتنم تا کی درارو بستهG#m میذاری
خیالم رو F#mتو این خونه میخوای تا کی نگه داG#mری
تو خونم C#mزیر بارونم به چشمات خیرهG#m میمونم شاید فکری F#mبه حالم کرده باشی
با اینکه پاBی تو گیرم خودم از زندAگیت میرم فقط ای کاش F#mحلالم کرده باC#mشی

C#m……B……A……G#m……C#m……G#m……A……G#m
اگه C#mدنیا رو میدادم بدونG#m تو برام کم بود
دارم Aمیرم حلالم کن نگو F#mاین دوری حقم C#mبود
مگه C#mپنجره ها بسته است که مرG#mدم از نفس تنگی
همیشهA عاشقت بودم تو با F#mکی داری میجنگیC#m
تو خونم C#mزیر بارونم به چشمات خیرهG#m میمونم شاید فکری F#mبه حالم کرده باشی
با اینکه پاBی تو گیرم خودم از زندAگیت میرم فقط ای کاش F#mحلالم کرده باC#mشی
تو خونم C#mزیر بارونم به چشمات خیرهG#m میمونم شاید فکری F#mبه حالم کرده باشی
با اینکه پاBی تو گیرم خودم از زندAگیت میرم فقط ای کاش F#mحلالم کرده باC#mشی
C#m……B……A……G#m……C#m……G#m……A……G#m

برای ارسال ویدئو ی آهنگ حلالم کن از حمید عسکری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید عسکری اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.