آکورد آهنگ حس عجیب ماکان بند

آکورد آهنگ حس عجیب از ماکان بند

متن و آکورد آهنگ حس عجیب از ماکان بند

گام اصلی Fm

Fmرو به روم ایستادی و من خیره تو چشمای تو D#اون چشمای تو همه دنیامه وC#
بگیریشون ازم دیدی یهو دیوونه شدD# عاشقت دیوونه شد
کجا بگرFmدم دنبالشو کجا بگردم D#دنبال این آرامشو
حس عجیبهC# تو خنده هات بهم میریزD#تم صدات
کجا بگرFmدم دنبالشو  کجا بگردم D#دنبال این آرامشو
حس عجیبهC# تو خنده هات بهم میریزD#تم صدات

Fm……D#……C#……..D#……..Fm…….D#……..C#…….D#
Fmتا تو هر جمعی میاد اسمت وسط D#من یهو بی معطلی جا میخورم
C#میبینن که میشکنه بال و پرم Fmدیگه اون وقته که درجا میبرم
Fmچه میدونن چی تو مغزم میگذره D#از تو و هرچی که ربط داره بهت
C#کاش فقط من و تو باشیم و همین D#کاش فقط مال خودم Fmباشه دلت
کجا بگرFmدم دنبالشو کجا بگردم D#دنبال این آرامشو حس عجیبهC# تو خنده هات بهم میرD#یزتم صدات
کجا بگرFmدم دنبالشو کجا بگردم D#دنبال این آرامشو حس عجیبهC# تو خنده هات بهم میرD#یزتم صدات
Fm……D#……C#……..D#……..Fm…….D#……..C#…….D#

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.