stay home

آکورد آهنگ حریق سبز از ابی

آکورد گیتار آهنگ حریق سبز از ابی

گام اصلی Cm ریتم 4/4

Cm…..A#…..G#…..G…..Cm…..A#…..G#…..G

Cmبیا کنارمG# سرو نازA# بی تاب بیا کنارم زیر طاقG# مهتاب
G#عطش ببازیم به نسیم A#دریا G#غزل برقصیم Fmتا طلوعG فردا
Cmبیا کنارم G#ساقه ی A#بهاره رو فرش برگ و پولکG# ستاره
G#خمار شعرم می شکنه A#پیش تو G#عجب شرابی Fmنفس Gتو داره
A#گل بهارم Cmدر انتظارم A#حریق سبزی G#بیاد A#کنارCmم

Cmتن حریرت جوی عطرFm جاری صدای گرمتG غیرت Cmقناری
Cmبذار بگیرم مثل تورFm دریا A#تو رو در آغوش ماهی Cmفراری
Cmبیا کنارمG# سرو نازA# بی تاب بیا کنارم زیر طاقG# مهتاب
G#عطش ببازیم به نسیمA# دریا G#غزل برقصیم Fmتا طلوعG فردا
A#گل بهارم Cmدر انتظارم A#حریق سبزی G#بیاد A#کنارCmم

Cm…..A#…..G#…..G…..Cm…..A#…..G#…..G
Cmاگه بدونن ابر و بادFm و بارون چه دلنوازه Gاین شب Cmمهربون
Cmحجوم میارن رو چرتFm کوچه A#صدای شهر و میبرن Cmآسمون
Cmغروب گذشت G#و شب رسیدA# به نیمه تب تو می خواد گل سرخ G#هیمه
G#بگو بخوابن همه اهلA# دنیا G#هنوز یک نیمه Fmمونده از Gشب ما
A#گل بهارم Cmدر انتظارم A#حریق سبزی G#بیاد A#کنارCmم
A#گل بهارم Cmدر انتظارم A#حریق سبزی G#بیاد A#کنارCmم
G#بیاد A#کنارCmم

برای ارسال اجرای آهنگ حریق سبز از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.