آکورد آهنگ حرف عاشقونه از مارتیک

آکوردهای مارتیک
آکورد آهنگ حرف عاشقونه از مارتیک

متن و آکورد گیتار آهنگ حرف عاشقونه از مارتیک

G#m……E……G#m……E……G#m……E……G#m……E……G#m
G#mحرف عاشقونه Bخوبی نداC# رم G#mخستم از راه شوق Bپایکوبی نداC#رم
C#mچند تا هم غصه میخوام D#چند تا مثه G#mمن C#mکه بشینیم دور یک D#چراغ روG#mشن
C#mقلب سنگینمونو D#زمین G#mبذاریم C#mهمصدا بگیم که ماD# قلبی G#mنداریم
G#mتیشه و کوهو میگیم C#mارزونی فرهاد F#صخره و D#mموج مال Bقصه هاEی سند باد
C#mهمصدا میگیم اگهA اهل بهاF#mریم D#حرف قیمتی و سبز رنگی نداG#mریم
نه از آG#mغاز یه راC#mهه عاشقونه F#نه از احساD#mس رسیدBن به خوEنه
C#mنه از این جاده ابرAیشمیF#m شعر D#که باید غریبو بیسوار بموG#mنه

G#mحرف عاشقونه Bخوبی نداC# رم G#mخستم از راه شوق Bپایکوبی نداC#رم
C#mچند تا هم غصه میخوام D#چند تا مثه G#mمن C#mکه بشینیم دور یک D#چراغ روG#mشن
C#mقلب سنگینمونو D#زمین G#mبذاریم C#mهمصدا بگیم که ماD# قلبی G#mنداریم
G#mتیشه و کوهو میگیم C#mارزونی فرهاد F#صخره و D#mموج مال Bقصه هاEی سند باد
C#mهمصدا میگیم اگهA اهل بهاF#mریم D#حرف قیمتی و سبز رنگی نداG#mریم
نه از آG#mغاز یه راC#mهه عاشقونه F#نه از احساD#mس رسیدBن به خوEنه
C#mنه از این جاده ابرAیشمیF#m شعر D#که باید غریبو بیسوار بموG#mنه
G#mحرف عاشقونه Bخوبی نداC# رم G#mخستم از را ه شوق Bپایکوبی نداC#رم
G#mحرف عاشقونه Bخوبی نداC# رم G#mخستم از را ه شوق Bپایکوبی نداC#رم

برای ارسال اجرای آهنگ حرف عاشقونه از مارتیک کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مارتیک اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *