آکورد آهنگ جورچین از محسن چاوشی

متن و آکورد گیتار آهنگ جورچین از محسن چاوشی

گام اصلی G#m

G#mتویه تاریکیه شبD#m آه در جریان بودE زل زدم به آسموF#ن عینکم دودی شدG#m
با صداBی زنگ درF# یهو بارون بارC#mید دستایهE خونه پر ازF# گل داوودی G#mشد
G#m…….C#m
C#mماه از راه رسید رویه راه پله نشستE دکمه هایه قلب G#mمن دونه دونش گل شدند
C#mگفتم این یه معجزست خیره شد به آسمونE همه ی ستاره G#mها دونه دونه گل شدند
G#mمهربونی ای F#عشق نازنینی ای Eعشق آخرین تیکه ی F#این جورچینی ایG#m عشق
G#mمهربونی ای F#عشق نازنینی ای Eعشق آخرین تیکه ی F#این جورچینی ایG#m عشق

G#m……F#……..E…..F#……G#m…..F#……E……F#
G#mنخ بادبادکموF# یه جوری وا میکردE تا که هر جا خواستمF# بتونم پر بکشمG#m
G#mیه جوری تشنم کردF# که میشد دریا روE مثه یه لیوان آبF# یه نفس سر بکشمG#m
Bمن چه میدونستمD#m اومده زود برهC#m چه غروبی داشتندG#m خنده هایه آخرش
G#mموقع خداحافظیF# یه تپش از قلبمC#m مثه پروانه نشستG#m رویه سنجاق سرش
G#mمهربونی ای F#عشق نازنینی ای Eعشق آخرین تیکه ی F#این جورچینی ایG#m عشق
G#mمهربونی ای F#عشق نازنینی ای Eعشق آخرین تیکه ی F#این جورچینی ایG#m عشق
G#m……F#……..E…..F#

برای ارسال اجرای آهنگ جورچین از محسن چاوشی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن چاوشی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.