صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ جنون از سامان جلیلی

آکورد های سامان جلیلی

کاور آهنگ جنون از سامان جلیلی

آکورد با ریتم 2/4

Dm…..Dm…..D#…..D#…..Dm…..Cm…..Gm……Gm
Dm…..Dm…..D#…..D#…..Dm…..Cm…..Gm…..Gm
Dmمث تو جایی ندیدم D#چقد تنهایی کشیدم
Dmمن آخر Cmقصه رو میدGmیدم
Dmتا حالا شده یک بارم D#تو بهم بگی دوست دارم
Dmمن جز تنهاCmیی چی داGmرم
Gmاگه بد بودم واست Dmاگه قلبم زود جا زد
D#دیگه میرم Cmخیالت راGmحت
Gmچشات خیره به ساعت شد Dmدیگه وقت رفتن شد
D#حیف عشقی که Cmبا تو حروممGm شد
Gmجنونه عشق تو عین جنوDmنه
هر کی میاد نمیD#مونه Cmهر کی میاد نمیGmتونه
من D#اینم زندگی کردم Dmبا تو
هر کی که خواست بشه D#جا تو Cmکو برسه بشه Gmتا تو

Dm…..Dm…..D#…..D#…..Dm…..Cm…..Gm……Gm
Dmاز چشمات افتاD#دم ازDm وقتی Cmدل داGmدم
Dmحق دارم بهت واD#بسته شم Dmمیدونی Cmبری چیGm میکشم
Gmجنونه عشق تو عین جنوDmنه
هر کی میاد نمیD#مونه Cmهر کی میاد نمیGmتونه
من D#اینم زندگی کردم Dmبا تو
هر کی که خواست بشه D#جا تو Cmکو برسه بشه Gmتا تو


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *