آکورد آهنگ جنجال از حمید هیراد

حمید هیراد

آکورد گیتار آهنگ جنجال از حمید هیراد

 ریتم 4/4

Cm
Gm…..Gm…..G#…..Gm
Gmترکِ ما کردی برو هم صحبت اغیار باش Fmیار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش
Gmای دله غم دیده ی من تا سحر بیدار باشG# تا ابد Fmتکرارِ در تکرارِ در Gmتکرار باش

Cmعمر مرا گرفت G#گیسوی کافرش A#وقتی جوون بودم Gmمردم به خاطرش
Cmحسم شبیه اون G#راه آهنی یه که A#عاشق شده ولی رفته مساGmفرش

Cmجنجال رویش را تماG#مه شهر میFmبینند A#اما کنار من نقاGmب دیگری Cmدارد
Cmمن عاشقه او میشوم G#او عاشق Fmعشقش A#عاشق همیشه قصه ی Gmزجر آوری Cmدارد

Cm…..G#…..A#…..Gm…..Cm…..G#…..A#…..Gm
Cmیادت نره شکستن دل تاوان داره Gmیادت نره عمر و جوونیت پایان داره
هر آن Cmکس که مرا از تو جدا G#کرد مراCm با درد دوری آشنا G#کرد
مپرس A#از من چه ها دید و چه ها Gmکرد مرا A#تنهاترین G#تنها صدا Gmکرد

Cmجنجالِ رویش را تماG#مه شهر میFmبینند A#اما کنار من نقاGmب دیگری Cmدارد
Cmمن عاشقه او میشوم G#او عاشق Fmعشقش A#عاشق همیشه قصه ی Gmزجر آوری Cmدارد
Cm…..G#…..A#…..Gm…..Cm…..G#…..A#…..Gm

برای ارسال اجرای آهنگ جنجال از حمید هیراد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید هیراد اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.