صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ جدایی از مجتبی دل زنده

آکورد های مجتبی دل زنده

آکورد آهنگ جدایی از مجتبی دل زنده

Dm…..A7…..Gm…..Dm…..Dm…..A7…..Gm…..Dm
Dmبعد از آن روز قشنگGm آشنایی، Cلحظه ی وصل و طلوعF روشنایی
Dmبعد از آن روز قشنگ Gmآشنایی، Cلحظه ی وصل و طلوعF روشناییA7…..Dm
در غروبیGm…..Cرو به دریایی ترFانه، A7…..A#چه غریباGmنه ز رفت Aآمد جداDmییC…..A#
چه غریباGmنه ز رفت Aآمد جداDmیی

Dm…..Gm…..A#…..E7…..F…..Gm…..A#…..E…..A
Dmرفتی و در بزم مشتاقان نشستیGm، … Cقلب رنجور مرا بی‌کس شکستیF…..A7
Dmرفتی و در بزم مشتاقان نشستیGm، … Cقلب رنجور مرا بی‌کس شکستیF…..A7
A#گفتی این باشد کلامGm آخر Aمن،A# میروم Gmاز پیش تو Aتا زنده هستیDm…..C…..A#
میروم Gmاز پیش تو Aتا زنده هستیDm

Dmنعره ها بود و من و Gmمی‌خانه خاموش،C من کنار جام Fمی‌میرفتم از هوش
ساقی آن Dmجامی به لب Gmهایم رسانید،C بر در میخانه گشتم Fحلقه در گوش

A#…..E7…..Dm…..A7…..Gm…..Em…..Dm…..A
Gm…..E7…..Dm…..A7…..Gm…..Em…..Dm…..A
من که عاDmشق بودم و دیوانه‌ی Gmاو، Cدور باید شد دگر Fاز خانه‌ی A#او…A7
من که عاDmشق بودم و دیوانه‌ی Gmاو، Cدور باید شد دگر Fاز خانه‌یA# او…A7…..Dm
سر به کوهGm و Cدشت و صحرا می‌گذFارم،A…..A# تا ز سر Gmبیرون رودA افسانه‌ی Dmاو…Gm…..A#
تا ز سر Gmبیرون رود Aافسانه‌ی Dmاو،…A# تا ز سر Gmبیرون رودA افسانه‌ي Dmاو


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *