آکورد آهنگ جانان از علی منتظری

علی منتظری

 آکورد باریتم 6/8

A#m…..A#m
A#mامشب D#mزده به A#mسرم که دل D#mتورو A#mببرم F#دورت BبگردمA#m

A#mعشقت D#mدلمو A#mگرفت چشمات D#mشبمو A#mگرفت
F#میدونم چه انتخابیC# کردم F#دورت BبگردمA#m
D#mاز پیشت G#نرفته بر C#میگردم F#دورت BبگردمA#m
چقدر D#mنازی با طنازی شدیC# ملکه قلبم
شدمB عاشق تو کم کم میخوام G#mدورت بگردمA#m
چقدر D#mنازی با طنازی شدیC# ملکه قلبم
شدمB عاشق تو کم کم میخوام G#mدورت بگردمA#m
من Bدورت بگردمA#m
A#mامشب D#mزده به A#mسرم که دل D#mتورو A#mببرم F#دورت BبگردمA#m
A#mعشقت D#mدلمو A#mگرفت چشمات D#mشبمو A#mگرفت
F#میدونم چه انتخابیC# کردم F#دورت BبگردمA#m
D#mاز پیشت G#نرفته بر C#میگردم F#دورت BبگردمA#m

A#m……..D#m…..A#m……..D#m…..A#m……D#m………B…..A#m
A#m……..D#m…..A#m……..D#m…..A#m……D#m………B…..A#m
D#mتا سر کوچه بری Bسختمه بی تو دلشورهC# دارم
A#mهمه جوره بی قرارم
C#این چشا جار میزنن F#بهت علاقه دارم Bنمیشه به روم نیارم
G#mمن که واسهC# تو یکی Bکم نمیذارمA#m
A#mامشب D#mزده به A#mسرم که دل D#mتورو A#mببرم F#دورت BبگردمA#m
A#mعشقت D#mدلمو A#mگرفت چشمات D#mشبمو A#mگرفت
F#میدونم چه انتخابیC# کردم F#دورت BبگردمA#m
D#mاز پیشت G#نرفته بر C#میگردم F#دورت BبگردمA#m

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.

نظرات کاربران

  1. عالی

    سیده راضیه حسینی
    پاسخ به این نظر