آکورد آهنگ تو را که دیدم از راغب

آکورد گیتار آهنگ تو را که دیدم از راغب

گام اصلی F#m ریتم 4/4

F#m…..C#m…..F#m…..C#m…..E…..Bm…..D…..A…..Bm…..F#m
F#mچشم من پی تو گشته حیرC#mان F#mاز همه به غیر تو گرC#mیزان
Eچشم تو شب ستاBmره باران Dآسمان Aشده BmخلاصهF#m در آن
F#mمن از تمام دنیاC#m شبی بریدBmم تو را F#mکه دیدم
F#mمیان جشم مستتC#m چه ها ندیدBmم تو را F#mکه دیدم
Eغم تو را همانD شب که دل سپرC#mدم به جان خریدBmم
Dقسم به جان تو Aمن به جان رسیدBmم تو را کهF#m دیدم

F#m…..C#m…..Bm…..F#m…..F#m…..C#m…..Bm…..F#m
E…..D…..C#m…..Bm…..D…..E…..Bm…..F#m
F#mفرهادم که بردم از C#mدل غم را F#mشیرینی ولی نمیزنی C#mدلم را
Eآرامش کنار تو Bmمعنا شد Dدنیایم کنار تو زیبا F#mشد
F#mمن از تمام دنیاC#m شبی بریدBmم تو را F#mکه دیدم
F#mمیان جشم مستتC#m چه ها ندیدBmم تو را F#mکه دیدم
Eغم تو را همانD شب که دل سپرC#mدم به جان خریدBmم
Dقسم به جان تو Aمن به جان رسیدBmم تو را کهF#m دیدم

ارسال ویدئو ی آهنگ تو را که دیدم از راغب

آکورد آهنگ های راغب

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.