صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ تو اینجایی از بابک جهانبخش

آکورد های بابک جهانبخش

آکورد گیتار آهنگ تو اینجایی از بابک جهانبخش

آکورد گیتار آهنگ تو اینجایی از بابک جهانبخش

 ریتم 2/4

C#mدنیارو میفهمم با من که تنهایی با من که تنهایی
C#m…..B…..A…..G#m
نگاهC#m کن شدF#mی بهترین دلC#mخوشی تو آخر با عشقتF#m منو میBکشی
نباید C#mهوات از سرم بپرEه آخه Bحال و هوام با تو Eاین روزا خیلی Aبهتره
بهترC#mه که F#mعمرم با تو بگذC#mره چه اسمی از اF#mسمت زیباBتره
فقط عشق تو G#mاینجوری دل میBبره عزیزم نمیذارم هیچ Eوقت بهت بد بگذG#mره
C#mدنیارو میBفهمم با Aمن که تنهاG#mیی با منF#m که تنهاBیی
روBیای من اC#mینجاست وقتیB تو اینجاAیی وقتیE تو اینجاAیی
خوAدم دلم خوBاسته توAرو نگه داG#mرم توF#mرو نگه داBرم
هرBچی که دوس داAرم کنارB تو دارم Aهرچی کهG#m دوس داF#mرم
دوستG#m دارم

بگوA که خواب و روF#mیا نیست دBلم دAلم بهG#m دیدنتF#m خوC#mشه
نفس نفس بکش کنارم دلم از این دیوونه تر بشه
C#mدنیارو میBفهمم با Aمن که تنهاG#mیی با منF#m که تنهاBیی
روBیای من اC#mینجاست وقتیB تو اینجاAیی وقتیE تو اینجاAیی
خوAدم دلم خوBاسته توAرو نگه داG#mرم توF#mرو نگه داBرم
هرBچی که دوس داAرم کنارB تو دارم Aهرچی کهG#m دوس داF#mرم
دوستG#m دارم

برای ارسال اجرای آهنگ تو اینجایی از بابک جهانبخش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بابک جهانبخش اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *