آکورد آهنگ تولد (دلی) از ناصر زینعلی

ناصر زینعلی

 آکورد با ریتم 4/4

Cmبازم دلم گرفته شب تولدم شد
نمیدونم چجوریA#Fmیه سال دیگه رد Cmشد
نگاه کن آخه این Cmدل چه حالی داره طفلک
تو نیستی که بگی A#بهم Fmتولدت مباCmرک
کاشکی واG#سم یه شاخه گل بیاA#ری
توقع داشتم امشبFmG#منو تنها نذاCmری
کاشکی بوG#دی بازم شبم قشنگA# شه
اینو واست میخوFmنم G#شاید دل تو تنگ Cmشه

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.