آکورد آهنگ تولد از رستاک حلاج

رستاک حلاج

 آکورد با ریتم 4/4

Am…..Am…..Am…..Dm…..Am…..Dm…..Am…..Am
بلاAmتکلیف بین رفتنو Fموندن بلاDmتکلیف بین چاله و Amچاهم
تو این Amدنیا فقط جای یکیF مونه ، غمDmانگیزه تو خورشیدی و من Amماهم
یه ماهDm تیر خورده خسته و زخمی یه ماهAm مست ماه خونی Dmبیتاب
ببینG شیرو نشونش دادن اون بالا، که Dmامشب خودکشی E7کرده تو سطل Amآب
چقد Amآواز مونده تو گلوم Fای عشق چقد Eرویا به این خونه بدAmهکارم
هفت هشتا Amصندلی چیدن تویF خونم که هر Eشب واسشون کنسرت میAmذارم
چقد Amآواز مونده تو گلوم Fای عشق چقد Eرویا به این خونه بدAmهکارم
هفت هشتا Amصندلی چیدن تویF خونم که هر Eشب واسشون کنسرت میAmذارم
دلم Dmمیخواست اون روزای خوشبختی میومدAm وصل میشد به همینDm لحظه
رفیقاتمG یجا میزارنت Emمیرن سیوF چند سالگی Gتنهاییه Amمحضه

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.