آکورد آهنگ تقدیر از شادمهر

آکورد گیتار آهنگ تقدیر از شادمهر عقیلی

گام اصلی Cm ریتم 4/4

Cm…..Gm…..Cm…..Gm…..A#…..Fm…..A#…..G#…..Gm
باید تو Cmرو پیدا کنمA# شاید هنوزم دیر G#نیست تو ساده Fmدل کندی ولیD# تقدیر Gmبی تقصیر نیست
با اینکه Cmبیتابه A#منی بازم منو خط میزG#نی باید تو Fmرو پیدا D#کنم تو با Gmخودت هم دشمنی

Cm…..Gm…..Cm…..Gm…..A#…..Fm…..A#…..G#…..Gm
کی با یه Cmجمله مثله Gmمن میتونه Cmآرومت کنهGm اون لحظهFm های آخر Cmاز رفتن پشیمونت کنهGm
دلگیرمCm از این شهر Gmسرد این کوچه Cmهای بی عبوGmر وقتی به Fmمن فکر میکنیCm حس میکنم از راهGm دور
آخر یه Cmشب این گریه A#ها سوی چشاCmمو میبرA#ه عطرت داGmره از پیرهنیCm که جا A#گذاشتی میپرG#ه
باید تو Cmرو پیدا A#کنم هر روزCm تنهاتر A#نشی راضی به Gmبا من بودCmنت حتی ازA# این کمتر G#نشی
پیدات کنمCm حتی اA#گه پروازG#مو پرپر کنیGm محکم بگیرCmم دستتوA# احساسموG# باور کنیGm
پیدات کنمCm حتی اA#گه پروازG#مو پرپر کنیGm محکم بگیرCmم دستتوA# احساسموG# باور کنیGm

باید تو Cmرو پیدا کنمA# شاید هنوزم دیر G#نیست تو ساده Fmدل کندی ولیD# تقدیر Gmبی تقصیر نیست
باید تو Cmرو پیدا کنمA# هر روز تنهاتر G#نشی راضی به Fmبا من بوD#دنت حتی ازGm این کمتر نشی

برای ارسال ویدئو ی آهنگ تقدیر از شادمهر عقیلی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شادمهر عقیلی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.