آکورد آهنگ تبر از علی یاسینی

علی یاسینی

آکورد گیتار آهنگ تبر از علی یاسینی

ریتم 6/8

G#m…..D#m…..E…..F#
میریزG#mه بهم انگار همه چی صورتت که میوفته یاD#mدم
چیزی F#نمونده واسم عمر و جونو همشو پای تو داC#mدم بس که ساG#mدم
ازت Eفرشته ساختم تو سرم نبودی حتی نصف آD#mدم میمونه یادم
هرکی G#mرسید یه دست انداخت کند یه تیکه از این دل ماD#mرو
دیگه F#بسه برام بیشتر از این خسته نکن تو این پاهاC#mرو
توام Eمثل همه اهل بازی و کلکی و اهل ناBرو…D#m
G#mسخته بفهمی همه عمرت تلف شدD#mه …. F#من یه درختم که عاشق تبر شدC#mه
با این کهE میدونه زخمیش میکنی میخواد تورو بغل D#mکنه
G#mسخته بفهمی همه عمرت تلف شدD#mه …. F#من یه درختم که عاشق تبر شدC#mه
با این کهE میدونه زخمیش میکنی میخواد تورو بغل D#mکنه

G#m…..D#m…..E…..F#…..G#m
همشG#m میگردم دنبالت یسره خدا D#mخدا میکنم این روزا بگذره
بزنF# بشکنش این تن خسته رو کهC#m تو بزنی از غریبه بهتره
F#بیا بیاE که جات تو این دلم خالیه بیاD#m بزن که زخمتم یه یادگاریه
G#mسخته بفهمی همه عمرت تلف شدD#mه …. F#من یه درختم که عاشق تبر شدC#mه
با این کهE میدونه زخمیش میکنی میخواد تورو بغل D#mکنه
G#mسخته بفهمی همه عمرت تلف شدD#mه …. F#من یه درختم که عاشق تبر شدC#mه
با این کهE میدونه زخمیش میکنی میخواد تورو بغل D#mکنه

برای ارسال اجرای آهنگ تبر از علی یاسینی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علی یاسینی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.