صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بی قرار از نیما مسیحا

آکورد های نیما مسیحا

آکورد آهنگ بی قرار از نیما مسیحا

متن و آکورد گیتار آهنگ بی قرار از نیما مسیحا

B
A#mتا قبوD#mلش میکنی ردت کنه حالتو بگیره و A#mبدت کنه بره
از G#mشهرت به یک شهر دیگهB هی A#mاسیر رفت و D#mآمدت کنه
D#mحتی به حرف خودش پشت کنه دستشو رو صورتتA#m مشت کنه
از یه جاBیی نمیشه درکش کنی از یه جاC#یی نمیشه A#mترکش کنی
D#mاز یه جاBیی نمیشه C# با Bکسی A#mبود از یه جایی نمیشه D#mتنهایی رفت
G#mاز یه جایی نمیشهC# چیزی نگفت F#از یه جاG#mیی نمیشه C#به جایی رفت
D#mاز یه جاBیی نمیشه C# با Bکسی A#mبود از یه جایی نمیشه D#mتنهایی رفت
G#mاز یه جایی نمیشهC# چیزی نگفت F#از یه جاG#mیی نمیشه A#mبه جایی رفت

D#m…..B…..A#m…..C#…..A#m…..B…..G#m…..C#…..F#…..G#m……A#m
A#mتا قرار میگیره قلبتB با یه حرف با نگاهیG#m بی قراA#mرت میکنه
وقتی که دوره هواBییت میکنه نزدیکت C#باشه چه کاD#mرت میکنهC#……B……A#m
D#mتا به دریا میبریش ماهی بشه جاده رو که میبینهA#m راهی بشه
تا بپرBسی که بهم سر میزنی همه ی جواC#بشم B گا A#mهی بشه
D#mاز یه جاBیی نمیشه C# با Bکسی A#mبود از یه جایی نمیشه D#mتنهایی رفت
G#mاز یه جایی نمیشهC# چیزی نگفت F#از یه جاG#mیی نمیشه C#به جایی رفت
D#mاز یه جاBیی نمیشه C# با Bکسی A#mبود از یه جایی نمیشه D#mتنهایی رفت
G#mاز یه جایی نمیشهC# چیزی نگفت F#از یه جاG#mیی نمیشه A#mبه جایی رفت

برای ارسال ویدئو ی آهنگ بی قرار از نیما مسیحا کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از نیما مسیحا اینجا کلیک کنید

 

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *