برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ بی قرار از احسان خواجه امیری

آکوردهای احسان خواجه امیری

آکورد آهنگ بی قرار از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار آهنگ بی قرار از احسان خواجه امیری

 ریتم 6/8

G#mاگه حال میپرسی این Aحالمه G#mگذشتم مثل سایه دF#mنبالمه
نشستمC#m هواF#mت از سرم G#mبپره نشستمC#m که اینE سالها G#mبگذره
برو G#mبه کسایی که میشناAختم بگو G#mمن قمار تو روA باختم
به هر Bسمتی رفتی F#mموافق شدم میخواBستم بجنگم که F#mعاشق شدم
C#mرفتی وE دادی بر Aبادم EاسمموF#m بردم از G#mیادم
C#mدیوونم Bدیوونم F#mدیوونم G#mدیوونه Bحال اC#mمشبمو Eجز تو کی F#mمیدونه
C#mبی قرار Bبی قرار F#mبی قرار G#mبی قرار Bآخرش C#mمیکشه Eمنو این F#mانتظار
C#mدیوونم Bدیوونم F#mدیوونم G#mدیوونه Bحال اC#mمشبمو Eجز تو کی F#mمیدونه
C#mبی قرار Bبی قرار F#mبی قرار G#mبی قرار Bآخرش C#mمیکشه Eمنو این F#mانتظار
G#mانتظار

A…..A…..G#m…..G#m…..A…..F#m…..B…..G#m…..C#m
میخواG#mستم بمیرم که تو F#mخنده شی یه جوG#mری بموEنم که شرF#mمنده شی
تو میC#mگفتی این F#mزندگی Bساده نیست میG#mگفتی دلت Aهست و آF#mماده نیست
من آG#mینده Bحال مغرAورتم هنوز G#mعاشقم Bعاشق Aدورتم
نشستمF#m تو سال G#mهای دل Aواپسی شدهC#m قبل مرEدن وF#mلی میرG#mسی
C#mرفتی و Eدادی بر F#mبادم Eاسممو F#mبردم از G#mیادم
C#mدیوونم Bدیوونم F#mدیوونم G#mدیوونه Bحال اC#mمشبمو Eجز تو کی F#mمیدونه
C#mبی قرار Bبی قرار F#mبی قرار G#mبی قرار Bآخرش C#mمیکشه Eمنو این F#mانتظار
C#mدیوونم Bدیوونم F#mدیوونم G#mدیوونه Bحال اC#mمشبمو Eجز تو کی F#mمیدونه
C#mبی قرار Bبی قرار F#mبی قرار G#mبی قرار Bآخرش C#mمیکشه Eمنو این F#mانتظار

برای ارسال ویدئو ی آهنگ بی قرار از احسان خواجه امیری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از احسان خواجه امیری اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *